TEENS --> GIRLS
 Click on each model below for their personal portfolios. [1][2]
Aliah
Anastasia—Commercial
Anastasia—Editorial
Anastasia—Fashion
Annette-Commercial
Annette-Editorial
Ava
Casey-Commercial
Emmanuelle—Commercial
Emmanuelle—Fashion
Israela
Jackie - Commercial
Jackie - Fashion
Kimberly
Kristen-Commercial
Kristen-Editorial